O KANCELARII

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego ARIS Nieruchomości specjalizuje się w wycenie i doradztwie na rynku nieruchomości. Zlecenia wykonujemy terminowo z zachowaniem poufności i tajemnicy zawodowej oraz ochrony danych osobowych. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualne gwarantując wysoki standard naszych usług.

Z uwagi na zróżnicowanie zleceń w przypadku kompleksowych wycen współpracujemy ze specjalistami z różnych branż specjalistycznych.

ISTOTA USŁUG

Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z przepisami prawa i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Sporządzane są zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, zawierają wszelkie informacje niezbędne dla ustalenia sposobu postępowania i wniosków rzeczoznawcy majątkowego dotyczących określenia wartości nieruchomości.

Operat szacunkowy stanowi opinię autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Proces szacowania wartości nieruchomości jest w każdym przypadku poprzedzony szczegółową analizą rynku nieruchomości, na którym znajduje się przedmiot wyceny, jak również wizją lokalną.

Gwarantujemy profesjonalizm, rzetelność i terminowość wykonywanych usług.

OFERTA

Oferujemy wyceny dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, spółek, a także gmin, powiatów i instytucji, które oczekują indywidualnego podejścia i profesjonalnej obsługi.

Dla klientów indywidualnych oferujemy wyceny w celu:

 • sprzedaży,
 • ustalenia ceny transakcyjnej,
 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • ustalenia podatku od spadku lub darowizny,
 • podziału majątku,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • określenia wartości nakładów poniesionych na nieruchomości.
 • inne cele indywidualne.

Oferujemy wyceny dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, spółek, a także gmin, powiatów i instytucji, które oczekują indywidualnego podejścia i profesjonalnej obsługi.

Dla klientów indywidualnych

Dla klientów indywidualnych oferujemy wyceny w celu:

 • sprzedaży,
 • ustalenia ceny transakcyjnej,
 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • ustalenia podatku od spadku lub darowizny,
 • podziału majątku,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • określenia wartości nakładów poniesionych na nieruchomości.
 • inne cele indywidualne.
Dla przedsiębiorstw i spółek

dla przedsiębiorstw i spółek w celu

 • zabezpieczenia kredytów bankowych (pożyczek),
 • zabezpieczenia umowy leasingu,
 • zabezpieczenia gwarancji ubezpieczeniowej,
 • ustalenia wysokości czynszu najmu lub dzierżawy,
 • wyceny składników majątkowych przedsiębiorstw dla celów sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Wyceny,
 • określania wartości godziwej,
 • określania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania nieodpłatnie lub w formie niepieniężnej,
 • określania wartości nieruchomości jako środków trwałych w budowie,
 • okresowego określania wartości nieruchomości inwestycyjnych stanowiących lokatę kapitału,
 • postępowania sądowego, upadłościowego lub komorniczego,
 • ubezpieczenia nieruchomości.
 • inne cele indywidualne.
Dla gmin i powiatów

Dla gmin i powiatów w celu:

 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz aktualizacji opłat,
 • szacowania szkód i odszkodowań, w tym wysokości odszkodowania za wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości,
 • ustalenia opłat adiacenckich,
 • ustalenia ceny wyjściowej do przetargów,
 • sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy,
 • ustalenie wartości gruntów,
 • wyznaczenie stawek czynszów.
 • ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu,
 • naliczania opłat i ustalania odszkodowań w związku ze zmianą planu zagospodarowania,
 • prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • inne cele indywidualne.

dla przedsiębiorstw i spółek w celu

 • zabezpieczenia kredytów bankowych (pożyczek),
 • zabezpieczenia umowy leasingu,
 • zabezpieczenia gwarancji ubezpieczeniowej,
 • ustalenia wysokości czynszu najmu lub dzierżawy,
 • wyceny składników majątkowych przedsiębiorstw dla celów sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Wyceny,
 • określania wartości godziwej,
 • określania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania nieodpłatnie lub w formie niepieniężnej,
 • określania wartości nieruchomości jako środków trwałych w budowie,
 • okresowego określania wartości nieruchomości inwestycyjnych stanowiących lokatę kapitału,
 • postępowania sądowego, upadłościowego lub komorniczego,
 • ubezpieczenia nieruchomości.
 • inne cele indywidualne.

Dla gmin i powiatów w celu:

 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz aktualizacji opłat,
 • szacowania szkód i odszkodowań, w tym wysokości odszkodowania za wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości,
 • ustalenia opłat adiacenckich,
 • ustalenia ceny wyjściowej do przetargów,
 • sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy,
 • ustalenie wartości gruntów,
 • wyznaczenie stawek czynszów.
 • ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu,
 • naliczania opłat i ustalania odszkodowań w związku ze zmianą planu zagospodarowania,
 • prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • inne cele indywidualne.

OBSZAR DZIAŁANOŚCI

Głównym obszarem działalności naszej firmy jest:
Rynek lokalny

 • miasto Konin, powiat koniński
 • miasto Turek, powiat turecki
 • miasto Koło, powiat Kolski
 • miasto Słupca, powiat słupecki
 • miasto Gniezno, powiat gnieźnieński
 • miasto Września, powiat wrzesiński
 • miasto Gniezno, powiat gnieźnieński
 • miasto Koło, powiat Kolski
 • miasto Kalisz, powiat kaliski
 • miasto Poznań, powiat poznański

Rynek regionalny

 • pozostały obszar województwo wielkopolskie
 • województwo kujawsko-pomorskie

Nasi asystenci i doradcy działają również na obszarze:

 • województwa małopolskiego (Kraków, powiat krakowski)

Po wcześniejszym uzgodnieniu wykonujemy również zlecenia na terenie całej Polski.

UPRAWNIENIA I SZKOLENIA

Izabela Szczecińska – Rzeczoznawca Majątkowy Uprawnienia zawodowe nr 6273

Absolwentka Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w specjalności szacowanie nieruchomości i kataster oraz absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wieloletnie doświadczenie z bankami, współpraca z instytucjami państwowymi, prywatnymi przedsiębiorstwami jak i osobami fizycznymi sprawia, iż posiadamy szeroką wiedzę i kompetencje do prowadzenia spraw z różnorodnych dziedzin.

Należę do Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego

Licencje i certyfikaty

 

CENNIK

Z uwagi na zróżnicowanie, specyfikę i indywidualny charakter każdej nieruchomości koszt usługi ustalany jest indywidualnie dla każdego zlecenia w zależności od poniższych czynników:

 • rodzaju i wielkości nieruchomości, nakładu pracy niezbędnego do wykonania wszystkich koniecznych czynności,
 • kosztów koniecznych do poniesienia (dojazd, pozyskanie materiałów, opłaty itp.),
 • terminu oraz warunków wykonania zlecenia. Istnieje możliwość odpłatnego załatwienia wszystkich formalności przez nas, a Klient otrzymuje gotowe opracowanie, nie wychodząc z domu czy biura.

 

Jeśli chcesz poznać koszt sporządzenia swojej wyceny skontaktuj się z nami.

KONTAKT

tel. +48 63 218 44 09

fax +48 63 218 44 08

tel. kom. +48 507 185 676

biuro@arisnieruchomosci.pl

wyceny@aris.org.pl

ul. Zakładowa 11

62-210 Konin

NAPISZ WIADOMOŚĆ

14 + 8 =

ARIS